Användarvillkor - Soxbo

Användarvillkor

GDPR — nu igen…

Detta meddelande förklarar hur vi på Soxbo™ samlar in, använder och skyddar personuppgifter.


Vilken information samlar Soxbo™ in om mig?

Vi samlar in grundläggande information om dig för att kunna erbjuda dig de tjänster som vi tillhandahåller, detta inkluderar epost, namn, kontaktuppgifter och ev. önskemål ni har kring uthyrningen.

Hur ska Soxbo™ hantera den informationen?

Soxbo™ behöver veta dina grundläggande personuppgifter för att kunna ge dig såväl som lägga in information om nya bostäder eller lokaler, tjänster som vi tillhandahåller till våra kunder. Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla och övervaka denna tjänst till dig.

Hur länge lagrar Soxbo™ min information?

Vi är skyldiga enligt skattelagen att behålla dina grundläggande personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter) under minst ett år efter vilken tid det kommer att förstöras ( om ni inte är ok med att den ligger kvar hos oss för framtida kontakter). Skulle vi ingå i ett kontrakt är Soxbo™ skyldiga att arkivera den information upp till 7 år enligt FMF (http://fmf.se/checklista-for-arkivering/) Den information vi använder för marknadsföring och nyhetsbrev kommer att hållas hos oss tills du meddelar oss att du inte längre vill ha den här informationen.

Med vilka andra delar Soxbo™ min information?

Alla personuppgifter vi behandlar behandlas av vår personal i Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter om inte lagen tillåter dem att göra det.

Var lagrar Soxbo™ min information?

Vi håller din information i skyddade datalagringsenheter som bara Soxbo™ har tillgång till.


Vilka rättigheter har jag att få veta vilken information Soxbo™ har lagrat om mig och vad kan jag göra åt det?

Tillgång

Du kan begära en kopia av den information vi håller om dig.

Korrigering

Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig samt att vi kan komma kontakta er med en förfrågan om detta i framtiden.

Radering

Du kan kräva att vi raderar din information. Vi får inte radera information om dig som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet

Du kan be oss att överföra din information från vår IT-miljö till en annan, antingen till ett annat företags eller ditt eget. Detta gäller inte information om dig som lagen kräver att vi behåller.

Återkallande av samtycke

Du kan återkalla ditt samtycke för att dela dina användningsuppgifter eller ta emot marknadsföringsuppgifter när som helst. Du kan göra det genom att skicka ett mail till info@soxbo.com.

Klagomål

Du kan när som helst göra ett klagomål hos oss på enklast möjliga vis eller till din lokala dataskyddsmyndighet.


Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen maila till info@soxbo.com, eller skriv till oss på adressen i botten av meddelandet. Om du vill lämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet, vänligen kontakta myndigheten direkt.

Ändringar av denna policy

Vi håller vår sekretesspolicy regelbundet och vi lägger in ev. uppdateringar på den här webbsidan.Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 20:e December 2018.

Hur kontaktar du Soxbo™ om denna policy?

Om du har några frågor om denna policy, hur vi använder din information eller dina personuppgifter, kontakta oss.

Du kan göra det under följande adress:
Gamla Lyckebyvägen 60, 136 70,
E-post: info@soxbo.com

Populära länkar: Hyra ut lägenhet till företag | Lägenhet östermalm | Grävlingsvägen | Besittningsrätt