Vad är besittningsrätt? - Soxbo

Vad är besittningsrätt?

Vad är besittningsrätt?

Besittningsskydd, eller även kallat besittningsrätt, är ett skydd för hyresgästen som innebär att hen har rätt att bo kvar i lägenheten trots att hyresvärden begär om avflyttning. Detta skydd är framtaget för att hyresgästen ska kunna känna sig trygg i sitt boende. Dock finns det lite regler och undantag för denna besittningsskydd som det är bra om du som planerar att hyra ut din lägenhet/lokal håller koll på!

Besittningsskydd vid förstahandskontrakt

Om en hyresgäst får ett förstahandskontrakt får hen ett starkt besittningsskydd redan från första dagen hen hyr lägenheten. Dock kan hyresgästen bli av med besittningsskyddet om hen missköter sig genom att bland annat inte betala hyran, vanvårdat lägenheten, otillåten andrahandsuthyrning eller brutit mot hyresavtalet.

Besittningsskydd vid andrahandsuthyrning

Om du hyr ut en hyresrätt till en hyresgäst i andra hand i en period på längre än två år får hyresgästen en besittningsskydd gentemot dig. Det innebär helt enkelt att du inte kan säga upp avtalet hursomhelst. Dock gäller inte besittningsskyddet längre om du själv väljer att flytta tillbaka till hyresrätten. Vid andrahandsuthyrning går det oftast att avtala bort besittningsskyddet, vilket görs i ett separat dokument vid sidan av hyresavtalet. Detta måste i regel även godkännas av hyresnämnden för att vara giltigt.

Besittningsskydd bostadsrätt, villa och inneboende

När en person hyr en bostadsrätt, villa eller är inneboende hos någon så har personen ingen besittningsskydd.

Indirekt besittningsskydd vid hyra av lokal

När ett företag eller person hyr en lokal så finns det något som heter indirekt besittningsskydd. Det innebär att om hyresgästen har hyrt lokalen i mer än 9 månader och avtalet inte har sagts upp inom det så har hyresgästen en indirekt besittningsskydd på lokalen. Det innebär att hyresvärden fortfarande kan säga upp hyresgästen och den måste flytta från lokalen, men den får då oftast ekonomisk ersättning. Hyresvärden kan då få ekonomisk ersättning i form av en årshyra, samt ersättning för flyttkostnader, rörelseförluster och värdeminskningar på egendom.

Går det att avtala bort besittningsskyddet?

Ja, i många fall kan den indirekta besittningsskyddet avtalas bort i ett separat dokument till hyresavtalet. Där ska det tydligt framgå att hyresgästen avsäger sig sin besittningsskydd och det behövs godkännas av hyresnämnden. Är hyresavtalet kortare än 5 år behövs det inte godkännas av hyresnämnden. Ju mer begränsat avtalet desto troligare är det att avsägandet av besittningsskyddet kommer att godkännas av hyresnämnden.

När du ska hyra ut din lägenhet eller lokal via oss så kan du alltid lita på att vi har koll på alla regler kring uthyrning och hjälper dig med hela processen. Vi hjälper dig med att ta fram hyresavtal samt sköter ansökan om avsägning från besittningsskydd åt dig om det behövs. Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor. Vi hjälper dig gärna!

Viktiga länkar från Soxbo: Hyra ut lägenhet till företag | Lägenhet Östermalm | Grävlingsvägen | Besittningsrätt

Sök också: besittningsrätt, besittningsrätt hyresrätt, besittningsrätt villa, besittningsrätt bostadsrätt