För- och nackdelar med att hyra ut till företag - Soxbo

För- och nackdelar med att hyra ut till företag

För- och nackdelar med att hyra ut till företag

Har du ett hus eller en del av ett hus som inte används? Då kan du göra som många andra och hyra ut det. I den här artikeln går vi igenom för- och nackdelar med att hyra ut ditt hus till företag, vi går också igenom några saker som du bör tänka på innan du hyr ut.

Det finns många fördelar med att hyra ut ditt hus till ett företag och rent praktiskt är det ingen skillnad mellan att hyra ut till företag eller till privatpersoner. För det första kan du i regel ta mer betalt i hyra när du hyr ut till ett företag, det finns dock, precis som när du hyr ut till privatpersoner, regler kring skälig hyra att förhålla sig till. En annan fördel är att företag i många fall hyr bostäder till anställda som pendlar eller använder bostaden i mindre utsträckning av andra anledningar vilket innebär mindre slitage på bostaden.

Många upplever också det som tryggare att ha ett företag som hyresgäst än en privatperson, förutsatt att företaget är välkänt, har gott rykte och har god ekonomi. Företag är även villiga att teckna längre hyreskontrakt än privatpersoner överlag.

Nackdelarna med att hyra ut till företag kan vara att de, i en eventuell tvist, bli en stark motståndare, det kan också vara svårt att veta exakt vilken eller vilka individer som faktiskt ska bo i huset om ni glömmer att formulera detta i ett avtal. Det andra sidan av myntet där företag är villiga att betala mer för att hyra ett hus är att de ofta ställer högre krav på dig som hyresvärd, det är därför viktigt att du ser till att ha all relevant information till hands och att ditt hus är välskött när du lägger ut det för uthyrning.

Sammanfattningsvis finns det både för- och nackdelar med att hyra ut ditt hus till ett företag; den stora skillnaden ligger i detaljerna, ”devil is in the details”- hur du hanterar din uthyrningsprocess – från val av hyresgäster till kreditkontroll, korrekt skrivna kontrakt, dokumentation av bostaden och inventarier, ev. sidoavtal för skötsel av hus och trädgård mm mm:

Fördelar:

  • Högre intäkter.
  • Stabilare hyresgäst.
  • Mindre slitage på bostaden.
  • Längre kontrakt.
  • Lättare att kontrollera referenser

Nackdelar:

  • Starkare motståndare vid tvister.
  • Svårt att kontrollera vilka individer som faktiskt befinner sig i bostaden
  • Företag ställer högre krav av dig som hyresvärd.
  • Ett företag kan hamna på obestånd och ställa in betalningarna.

Vi som arbetar på Soxbo kan med vår mångåriga kompetens och erfarenhet hjälpa dig som hyr ut att vända nackdelarna till fördelar och minska risken på samtliga punkter.

Har du ett hus som du vill hyra ut? Vi hjälper dig med hela processen, kontakta oss på 0709 688 188 /0766 40 41 61 eller lägg upp en annons HÄR.